belgische-mastiff

1 weetje

1 quizvraag

De Belgische Mastiff is een dogachtige die eind 19e, begin 20e eeuw werd ingezet als trekhond. Tijdens de eerste wereldoorlog trok de Belgische Mastiff mitrailleurwagentjes voort van het Belgische leger. Het oorspronkelijk ras (standaard uit 1892) is volledig uitgestorven. De twee wereldoorlogen en de mechanisering hebben hem de das omgedaan.
De laatste jaren trachten fokkers de Belgische Mastiff terug tot leven te brengen.