kalkoen

2 weetjes

2 quizvragen

Kalkoenen komen oorspronkelijk uit Midden- en Noord-Amerika.
Hun ideale leefomgeving zijn bosranden en bossen met veel lichtinval.
Nu worden ze voor hun vlees in gedomesticeerde vorm over gans de wereld gehouden.
Opvallend bij kalkoenen zijn de rode kale kop en lellen aan de snavel.
Kalkoenen zijn vrij grote, logge vogels die voornamelijk op de bodem leven.
Ze maken hun nest op de grond. Bij gevaar lopen ze meer dan vliegen.
Maar vliegen kunnen ze wel degelijk.
Indien nodig kunnen ze over korte afstanden vliegen en zelfs snelheden van 100km/uur halen !

Kalkoen : gerelateerde onderwerpen

Vogel -

Pauw - Eend - Kip - Pinguin - Uil - Flamingo - Pelikaan - Reiger - Zwaan - Struisvogel - Papegaaien - Gans - Merel - Duif - Zwaluw - Emoe - Roofvogels - Fazant - Specht - Meerkoet - Ijsvogels - Kraanvogel -