Quiz filosofie-spiritualiteit-religie

10 vragen

1) In de Chinese Astrologie symboliseren yin en yang verschillende tegenpolen waaronder de eigenschap mannelijk en vrouwelijk ? Wat is de vrouwelijke kant ?

Volgens de Chinese Astrologie, beinvloed door het Taoisme(godsdient), is alles in het universum mannelijk of vrouwelijk, voortbewegend of terugtrekkend en licht of donker. Ze leven niet in conflict maar vullen elkaar aan.

2) Waar ligt de grootste Moskee ter wereld ?

In Mekka ligt Al-Masjid al-Ḥarām. Het is de grootste moskee op aarde. De Ka'ba is volgens het Islamitisch geloof het eerste gebedshuis ooit door mensen gebouwd.

3) Hoe wordt de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka genoemd ?

Iedere moslim, die het fysisch en financieel aankan, moet minstens 1 keer in zijn leven een pelgrimstocht naar Mekka ondernemen. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar Mekka en lopen 7 maal rond de Ka'ba tijdens de Hadj.

4) Wie werd opgeslokt door een grote vis ?

In het boek Jona (hoofdstuk Jona en de vis) krijgt Jona de opdracht van God om naar de stad Nineve te gaan om te profeteren tegen het onrecht aldaar. Hij doet dit niet en vlucht met een schip. Tijdens een grote storm komt hij in het water terecht en wordt opgeslokt door een enorme vis. In de buik van de vis bid Jona tot God. Na 3 dagen in de buik gezeten te hebben, wordt hij uitgespuwd.

5) Hoe hoog is de Sint-Romboutstoren in Mechelen ?

6) Wie schreef het lied 'White Christmas' ?

Irving Berlin componeerde de song in 1940. De versie van Bing Crosby een jaar later werd een paar een kaskraker van jewelste.

7) Wat is binnen het Boeddhisme de Sangha ?

8) Wie is dit ?

9) Wie leidde de uittocht uit Egypte ?

Mozes bevrijdde de Israëlieten uit de handen van een Egyptische Farao die hen als slaven hield.

10) In welke stad werd Jezus geboren ?

Jozef en Maria woonden in Nazareth (huidig Israel). Jezus werd geboren in Bethlehem waar Jozef en Maria tijdelijk waren vanwege een volkstelling.

Gefeliciteerd !