Quiz filosofie-spiritualiteit-religie

10 vragen

1) Wie schreef het lied 'White Christmas' ?

Irving Berlin componeerde de song in 1940. De versie van Bing Crosby een jaar later werd een paar een kaskraker van jewelste.

2) Wie waren de 3 zonen van Noah ?

Noah, zijn vrouw en zijn 3 zonen zijn de enigen die de zondvloed hebben overleeft.

3) Wat is het symbool van het Jodendom en het Joodse Volk ?

De Davidster bestaat uit twee in elkaar geschoven driehoeken. Hij wordt ook Jodenster genoemd. Het symbool komt niet alleen bij de Joden voor, maar ook bij vele andere volkeren zoals o.a. bij Egyptenaren en Chinezen.

4) Wie was volgens de Joodse traditie de allereerste Jood op aarde ?

Volgends de Joodse traditie was Abraham de oprichter van Monotheïsme, het geloof in één God. Hij was de eerste Jood op aarde.

5) Wat is het grootste Moslimland ter wereld ?

Indonesië is een zeer dichtbevolkt land. Naar schatting 200 miljoen inwoners zijn moslim. Dit is bijna 90% van de totale Indonesische bevolking. (cijfers 2010)

6) Hoe wordt in het Boeddhisme het pad naar de verlossing/verlichting genoemd ?

Het Edele Achtvoudige Pad is de weg die leidt naar de verlichting en opheffing van het lijden. Het is niet de veroorzaker, maar de weg ernaar toe!

7) uit welk land komt acupunctuur oorspronkelijk vandaan ?

Acupunctuur maakt deel uit van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt er al meer dan 3.500 jaar beoefend.

8) hoeveel kralen bevat een mala ?

het boeddhistische gebedssnoer bevat 108 kralen. Het getal 108 is een heilig getal.

9) Welke Hindoe-God heeft een Olifantenhoofd ?

Ganesha is de God van het succes, vernietiger van kwaad, beschermheilige van de reiziger en neemt obstakels weg. Hij wordt ook vereerd als de god van onderwijs, kennis, wijsheid en rijkdom. Hij wordt vaak aanbeden wanneer men aan iets nieuws gaat beginnen, bijvoorbeeld aan een opleiding of een job.

10) Wie leidde de uittocht uit Egypte ?

Mozes bevrijdde de Israëlieten uit de handen van een Egyptische Farao die hen als slaven hield.

Gefeliciteerd !