Quiz filosofie-spiritualiteit-religie

10 vragen

1) Hoe noemt men het hoofddeksel dat door Joodse mannen wordt gedragen ?

Wordt ook kippa of jarmoelke genoemd.

2) In welk seizoen begint volgens de Joodse Kalender het nieuwe jaar ?

Volgens de Joodse Jaartelling nieuwe jaar begint meestal in september of oktober.

3) Waar bereikte Gautama Boeddha de verlossing (verlichting) ?

Na 49 dagen mediteren onder de Bodhiboom bereikte Gautama Boeddha de staat van verlichting.

4) De 5 boeken van Mozes vormen samen één boek ?

Volgens het Jodendom dicteerde God de Thora(wet of onderricht) aan Mozes.

5) Welke Amerikaanse presidentsvrouw geloofde heel sterk in de Astrologie en heeft haar toenmalige man en president geholpen door een astroloog in te huren ?

Na een moordpoging op haar man heeft ze hulp ingeroepen van een astroloog om gevaarlijke en veilige dagen te bepalen.

6) Wie leidde de uittocht uit Egypte ?

Mozes bevrijdde de Israëlieten uit de handen van een Egyptische Farao die hen als slaven hield.

7) Waar ligt de grootste Moskee ter wereld ?

In Mekka ligt Al-Masjid al-Ḥarām. Het is de grootste moskee op aarde. De Ka'ba is volgens het Islamitisch geloof het eerste gebedshuis ooit door mensen gebouwd.

8) Welke element hoort bij Stier, Steenbok en Maagd ?

9) Van wie komt de bekende stelling 'ik denk, dus ik besta' ?

De Franse filosoof René Descartes publiceert deze uitspraak 'Je pense donc je suis' voor het eerst in 1637 in het het boek 'Discours de la Méthode'.

10) Een ander woord voor veelgodendom (geloof in meerdere goden) ?

Polytheïsme ( Grieks; Poly=veel, Theos=God ) of veelgodendom is het geloof in meerdere goden. Een actueel voorbeeld hiervan is het hindoeïsme.

Gefeliciteerd !