Quiz filosofie-spiritualiteit-religie

10 vragen

1) Hoe noemt men het hoofddeksel dat door Joodse mannen wordt gedragen ?

Wordt ook kippa of jarmoelke genoemd.

2) De 12 sterrenbeelden zijn onderverdeeld in 4 elementen. Welke hoort er niet bij ?

Vuur, aarde, lucht en water. Elke element heeft zijn eigen eigenschappen.

3) Wat is de letterlijk vertaling van het woord Rabijn ?

Een Rabijn is een Joods religieus geleerde die gespecialiseerd is in de Joodse wetten (halacha). De letterlijke vertaling van het Hebreeuws woord 'Rabbi' is 'Leraar'.

4) Wat is binnen het Christendom 'Het Evangelie' ?

5) Welk element hoort bij Ram, Boogschutter en Leeuw ?

6) Hoe hoog is de Sint-Romboutstoren in Mechelen ?

7) In welke stad werd Jezus geboren ?

Jozef en Maria woonden in Nazareth (huidig Israel). Jezus werd geboren in Bethlehem waar Jozef en Maria tijdelijk waren vanwege een volkstelling.

8) Wat gebeurde er op goede vrijdag(vrijdag voor Pasen) ?

9) Wie werd opgeslokt door een grote vis ?

In het boek Jona (hoofdstuk Jona en de vis) krijgt Jona de opdracht van God om naar de stad Nineve te gaan om te profeteren tegen het onrecht aldaar. Hij doet dit niet en vlucht met een schip. Tijdens een grote storm komt hij in het water terecht en wordt opgeslokt door een enorme vis. In de buik van de vis bid Jona tot God. Na 3 dagen in de buik gezeten te hebben, wordt hij uitgespuwd.

10) Hoe wordt het heilige boek van het Jodendom genoemd ?

De Tenach (Tanach) of Hebreeuwse Bijbel is het belangrijkste boek van het Jodendom.

Gefeliciteerd !