Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

2) Waarvoor staat de afkorting ROM ?

ROM is de afkorting voor Read Only Memory. ROM is geheugen met informatie waaruit enkel gelezen kan worden. Het kan niet beschreven worden.

3) Wat is geen computer besturingsysteem ?

Windows en DOS zijn besturingssystemen ontwikkeld door Microsoft. Linux is een vrij besturingssysteem, de broncode is beschikbaar voor iedereen.

4) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

5) Waarvoor staat de afkorting PDA ?

De PDA of Personal Digital Assistant is eigenlijk de voorloper van de Smarthphone. Beter gezegd ; de Smartphone is de nieuwe naam voor PDA. Eind jaren '80 kwam de PDA op de markt.

6) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

7) Hoeveel is : 76-19 ?

8) Hoeveel is : 5 + 3 * 4 - 3 ?

9) Hoeveel is de vierkantswortel van 144 ?

10) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

Gefeliciteerd !