Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Het getal PI is bij benadering ?

Het getal PI (π) is een wiskundige constante die de verhouding tussen de omtrek en de doorsnee van een cirkel weergeeft. De getal PI is het resultaat van een breuk met een oneindig aantal decimalen.

2) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

3) Wat is de bekenste forumule uit de relativiteitstheorie van Einstein ?

De speciale relativiteitstheorie werd door einstein in 1906 gepubliceerd. Het beschrijft de relatie tussen massa en energie. De massa neemt toe als de energie toeneemt. Energie = rustmassa x lichtsnelheid²

4) Hoeveel is : 76-19 ?

5) Waarvoor staat de afkorting www ?

Het worldwide web of wereldwijde web is een systeem van gelinkte hypertext documenten die via het internet beschikbaar worden gesteld. De meeste websites beginnen met www.

6) Wat is geen computer besturingsysteem ?

Windows en DOS zijn besturingssystemen ontwikkeld door Microsoft. Linux is een vrij besturingssysteem, de broncode is beschikbaar voor iedereen.

7) Hoeveel is het binaire getal 0 0 1 0 1 0 1 ?

We beginnen rechts en verhogen het gewicht telkens met de macht van 2 : 1*1 + 0*2 + 1*4 + 0*8 + 1*16 = 21

8) Hoeveel graden is de som van de hoeken van een vierkant ?

De som van de hoeken van een vierhoek is altijd 360 graden.

9) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

10) Hoeveel is de vierkantswortel van 144 ?

Gefeliciteerd !