Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

2) Hoeveel is het binaire getal 0 0 1 0 1 0 1 ?

We beginnen rechts en verhogen het gewicht telkens met de macht van 2 : 1*1 + 0*2 + 1*4 + 0*8 + 1*16 = 21

3) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

4) Elke hoek van een gelijkzijdige driehoek is ?

De som van de hoeken van een driehoek is steeds 180 graden. Bij een gelijkzijdige driehoek zijn alle zijden even lang en alle hoeken even groot.

5) Hoeveel is : 76-19 ?

6) Het getal PI is bij benadering ?

Het getal PI (π) is een wiskundige constante die de verhouding tussen de omtrek en de doorsnee van een cirkel weergeeft. De getal PI is het resultaat van een breuk met een oneindig aantal decimalen.

7) Waarvoor staat de afkorting PDA ?

De PDA of Personal Digital Assistant is eigenlijk de voorloper van de Smarthphone. Beter gezegd ; de Smartphone is de nieuwe naam voor PDA. Eind jaren '80 kwam de PDA op de markt.

8) Hoeveel is de 15 Procent van 80 ?

80/100 = 0,8 0,8 * 15 = 12

9) Welke van deze 4 computericonen heeft niets te maken met Apple Inc. ?

Mark Zuckerberg was (mede)oprichter van Facebook in 2004. De andere 3 richtten samen in 1977 Apple op. Stephen Gary Wozniak, Steve Jobs and Ronald Wayne richtten samen in 1977 Apple op.

10) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

Gefeliciteerd !