Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Hoeveel is het binaire getal 0 0 1 0 1 0 1 ?

We beginnen rechts en verhogen het gewicht telkens met de macht van 2 : 1*1 + 0*2 + 1*4 + 0*8 + 1*16 = 21

2) Hoeveel is de 15 Procent van 80 ?

80/100 = 0,8 0,8 * 15 = 12

3) De som van de hoeken van een driehoek is steeds ?

De drie hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180 graden.

4) Het getal PI is bij benadering ?

Het getal PI (π) is een wiskundige constante die de verhouding tussen de omtrek en de doorsnee van een cirkel weergeeft. De getal PI is het resultaat van een breuk met een oneindig aantal decimalen.

5) Hoeveel is de vierkantswortel van 144 ?

6) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

7) Welke van deze 4 computericonen heeft niets te maken met Apple Inc. ?

Mark Zuckerberg was (mede)oprichter van Facebook in 2004. De andere 3 richtten samen in 1977 Apple op. Stephen Gary Wozniak, Steve Jobs and Ronald Wayne richtten samen in 1977 Apple op.

8) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

9) Hoeveel is : 5 + 3 * 4 - 3 ?

10) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

Gefeliciteerd !