Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Het getal PI is bij benadering ?

Het getal PI (π) is een wiskundige constante die de verhouding tussen de omtrek en de doorsnee van een cirkel weergeeft. De getal PI is het resultaat van een breuk met een oneindig aantal decimalen.

2) Welke van deze 4 computericonen heeft niets te maken met Apple Inc. ?

Mark Zuckerberg was (mede)oprichter van Facebook in 2004. De andere 3 richtten samen in 1977 Apple op. Stephen Gary Wozniak, Steve Jobs and Ronald Wayne richtten samen in 1977 Apple op.

3) Waarvoor staat de afkorting ROM ?

ROM is de afkorting voor Read Only Memory. ROM is geheugen met informatie waaruit enkel gelezen kan worden. Het kan niet beschreven worden.

4) Wat is de bekenste forumule uit de relativiteitstheorie van Einstein ?

De speciale relativiteitstheorie werd door einstein in 1906 gepubliceerd. Het beschrijft de relatie tussen massa en energie. De massa neemt toe als de energie toeneemt. Energie = rustmassa x lichtsnelheid²

5) Hoeveel is : 5 + 3 * 4 - 3 ?

6) Elke hoek van een gelijkzijdige driehoek is ?

De som van de hoeken van een driehoek is steeds 180 graden. Bij een gelijkzijdige driehoek zijn alle zijden even lang en alle hoeken even groot.

7) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

8) Wie is dit ?

9) Waarvoor staat de afkorting PDA ?

De PDA of Personal Digital Assistant is eigenlijk de voorloper van de Smarthphone. Beter gezegd ; de Smartphone is de nieuwe naam voor PDA. Eind jaren '80 kwam de PDA op de markt.

10) Hoeveel graden is de som van de hoeken van een vierkant ?

De som van de hoeken van een vierhoek is altijd 360 graden.

Gefeliciteerd !