Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Waarvoor staat de afkorting PDA ?

De PDA of Personal Digital Assistant is eigenlijk de voorloper van de Smarthphone. Beter gezegd ; de Smartphone is de nieuwe naam voor PDA. Eind jaren '80 kwam de PDA op de markt.

2) Hoeveel graden is de som van de hoeken van een vierkant ?

De som van de hoeken van een vierhoek is altijd 360 graden.

3) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

4) De som van de hoeken van een driehoek is steeds ?

De drie hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180 graden.

5) Hoeveel is de vierkantswortel van 144 ?

6) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

7) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

8) Hoeveel bits kunnen er in 1 byte ?

In de moderne informatica bestaat een byte uit 8 bits.

9) Hoeveel is : 76-19 ?

10) Waarvoor staat de afkorting www ?

Het worldwide web of wereldwijde web is een systeem van gelinkte hypertext documenten die via het internet beschikbaar worden gesteld. De meeste websites beginnen met www.

Gefeliciteerd !