Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

2) Hoeveel is 2 tot de macht 6?

2*2*2*2*2*2 = 64

3) Hoeveel is de 15 Procent van 80 ?

80/100 = 0,8 0,8 * 15 = 12

4) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

5) Waarvoor staat de afkorting ROM ?

ROM is de afkorting voor Read Only Memory. ROM is geheugen met informatie waaruit enkel gelezen kan worden. Het kan niet beschreven worden.

6) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

7) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

8) Hoeveel is : 76-19 ?

9) Elke hoek van een gelijkzijdige driehoek is ?

De som van de hoeken van een driehoek is steeds 180 graden. Bij een gelijkzijdige driehoek zijn alle zijden even lang en alle hoeken even groot.

10) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

Gefeliciteerd !