Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Welke van deze 4 computericonen heeft niets te maken met Apple Inc. ?

Mark Zuckerberg was (mede)oprichter van Facebook in 2004. De andere 3 richtten samen in 1977 Apple op. Stephen Gary Wozniak, Steve Jobs and Ronald Wayne richtten samen in 1977 Apple op.

2) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

3) Hoeveel bits kunnen er in 1 byte ?

In de moderne informatica bestaat een byte uit 8 bits.

4) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

5) Hoeveel is de 15 Procent van 80 ?

80/100 = 0,8 0,8 * 15 = 12

6) Hoeveel graden is de som van de hoeken van een vierkant ?

De som van de hoeken van een vierhoek is altijd 360 graden.

7) Hoeveel is : 5 + 3 * 4 - 3 ?

8) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

9) Hoeveel is : 76-19 ?

10) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

Gefeliciteerd !