Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Hoeveel graden is de som van de hoeken van een vierkant ?

De som van de hoeken van een vierhoek is altijd 360 graden.

2) Wat is de bekenste forumule uit de relativiteitstheorie van Einstein ?

De speciale relativiteitstheorie werd door einstein in 1906 gepubliceerd. Het beschrijft de relatie tussen massa en energie. De massa neemt toe als de energie toeneemt. Energie = rustmassa x lichtsnelheid²

3) Voor wat staat de afkorting URL ?

De URL of Uniform Resource Locator is een adres of referentie naar een bestand toegankelijk via het Internet.

4) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

5) Waarvoor staat de afkorting www ?

Het worldwide web of wereldwijde web is een systeem van gelinkte hypertext documenten die via het internet beschikbaar worden gesteld. De meeste websites beginnen met www.

6) Waarvoor staat de e van eMail ?

e-Mail is een methode om digitale berichten naar elkaar te versturen. eMail is eigenlijk elektronische post .

7) Hoeveel is de 15 Procent van 80 ?

80/100 = 0,8 0,8 * 15 = 12

8) Hoeveel is de vierkantswortel van 144 ?

9) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

10) Hoeveel is 2 tot de macht 6?

2*2*2*2*2*2 = 64

Gefeliciteerd !