Quiz wetenschap-technologie

10 vragen

1) Hoeveel is het binaire getal 0 0 1 0 1 0 1 ?

We beginnen rechts en verhogen het gewicht telkens met de macht van 2 : 1*1 + 0*2 + 1*4 + 0*8 + 1*16 = 21

2) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

3) In welk land is Albert Einstein geboren ?

Albert Einstein is geboren in de Duitse stad Ulm op 14 maart 1879.

4) Hoeveel bits kunnen er in 1 byte ?

In de moderne informatica bestaat een byte uit 8 bits.

5) Voor wat staat HTTP ?

HTTP of Hypertext Transfer Protocol is het netwerkprotocol(verzameling van afspraken) dat de basis vormt van het wereldwijde web.

6) Wat is de bekenste forumule uit de relativiteitstheorie van Einstein ?

De speciale relativiteitstheorie werd door einstein in 1906 gepubliceerd. Het beschrijft de relatie tussen massa en energie. De massa neemt toe als de energie toeneemt. Energie = rustmassa x lichtsnelheid²

7) Waarvoor staat de afkorting ROM ?

ROM is de afkorting voor Read Only Memory. ROM is geheugen met informatie waaruit enkel gelezen kan worden. Het kan niet beschreven worden.

8) Waarvoor staat de afkorting PDA ?

De PDA of Personal Digital Assistant is eigenlijk de voorloper van de Smarthphone. Beter gezegd ; de Smartphone is de nieuwe naam voor PDA. Eind jaren '80 kwam de PDA op de markt.

9) Waarvoor staat de afkorting www ?

Het worldwide web of wereldwijde web is een systeem van gelinkte hypertext documenten die via het internet beschikbaar worden gesteld. De meeste websites beginnen met www.

10) Wie is dit ?

Gefeliciteerd !